Lista över garantier och tjänster

Garantin för en tandvård beror på många faktorer, såsom underhåll av munhygien, allmän hälsa, rökning och plötslig försämring av sjukdomen. Andra faktorer som kan påverka kvaliteten och garantin är materialet och utrustningen som används för behandling av tänder samt tandläkarens förmåga.
Om du har några problem som du tror täcks av garantin, kontakta vårt företag som representerar oss i Sverige för att boka tid.
Besök vår klinik eller ring oss direkt.
Garantin utesluts eller gäller inte om
– Patienten inte håller regelbunden hygien av tänder och tandkött;
– Patienten inte följer läkarens råd;
– Patienten plötsligt drabbas av en sjukdom som påverkar tändernas och tandköttets allmänna förhållanden;
– Patienten använt sig av en tandbehandling eller laboratorietjänster som tillhandahålls av en tandläkare från en annan tandläkarmottagning;
– Patienten är en passionerad rökare;
– Patienten gått ner eller upp i vikt under en kort tidsperiod.
Vår partner

Vår partner

baner

3 års på Kronor och broar

5 års på Ankylos implantat

2 års på Faner

3 års på Proteser

1 års på Fyllningar

Tandläkarmottagning Nordija